Hedersdoktor som forskar om Parkinsons och Huntingtons sjukdom

Framstående insatser inom medicinsk humaniora, psykiatri och neurodegenerativ medicin lyfts fram när Medicinska fakulteten vid Lunds universitet utser tre nya hedersdoktorer 2020. Glenda Halliday från Australien är en av dem, och promoveras i Lunds domkyrka den 29 maj 2020.

Professor Glenda Halliday har sin hemvist vid University of Sydney i Australien. Glenda Halliday är internationellt ledande inom neuropatologi med inriktning på tillstånd som Parkinsons sjukdom, frontallobsdemens och Huntingtons sjukdom.

Forskningen inom dessa sjukdomar är framgångsrik vid Lunds universitet, och ett mångårigt samarbete med Glenda Halliday har på ett lyckosamt vis stimulerat denna utveckling ytterligare. Flera forskargrupper har tack vare hennes gärning kunnat göra nya framsteg.

– Professor Glenda Halliday är en forskare med knivskarpt intellekt, hög integritet och stor kreativitet som fortsätter att inspirera oss inom flera pågående projekt, berättar Åsa Petersén, professor i medicinsk forskning med inriktning mot neurovetenskap.

Någon att prata med

Våra diagnosstödjare vet hur det är att leva med neurologisk diagnos.

Ring eller mejla