Kvinna med skylt
Foto: Peder Björling.

Grönt ljus för stamcellsbaserad parkinsonstudie

Läkemedelsverket har godkänt en ansökan om att få inleda en klinisk fas I och en fas IIa-studie om Parkinsons sjukdom. Målet med studierna är att undersöka om transplanterade nervceller, som bildar dopamin och som genererats från embryonala stamceller, kan ersätta de nervceller som förstörs vid insjuknande.

Den första frågeställningen i studien är att bland annat bedöma säkerhet och genomförbarhet av transplantation av stamcellsderiverade dopaminceller till hjärnan på patienter med måttlig Parkinsons sjukdom.

Nästa frågeställning blir att undersöka effekten 36 månader efter transplantationen, samt att undersöka om cellerna överlever. Patienterna följs sedan livet ut.