Foto på fötter med träningsskor
Studien utvärderar kostnadseffektiviteten av ett utmanande och progressivt balansträningsprogram kallat HiBalance.

Balansträning vid Parkinsons sjukdom

Neurostödd forskning Balansträning för personer med Parkinsons sjukdom visade sig vara kostnadseffektiv i en hälsoekonomisk studie utförd av Conran Joseph, postdoc i Erika Franzéns forskargrupp vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).

Studien utvärderar kostnadseffektiviteten av ett utmanande och progressivt balansträningsprogram kallat HiBalance hos personer med Parkinsons sjukdom, som har gång- och balansproblematik. Studien genomfördes som en randomiserad klinisk studie. Gruppen fick avancerad gruppbaserad träning tre gånger per vecka under tio veckor, medan kontrollgruppen fick sedvanlig behandling.

I studien undersöktes balansförmåga, gånghastighet och kvalitetsjusterade levnadsår – QALY (Quality Adjusted Life Years). Kostnader relaterade till programmet sammanställdes, inklusive träningskostnader, kostnader för att genomföra övningarna samt terapeuternas kostnader. För att redovisa vissa samhällskostnader, togs hänsyn till deltagarnas tid och resekostnader. 

De hittade stora skillnader i effektivitet och nytta mellan grupperna i alla tre måtten, som gynnade träningsgruppen med stor marginal. HiBalance-programmet visade hög sannolikhet för att vara kostnadseffektivt på personer med mild till måttlig Parkinsons sjukdom.

Idag finns det få specifika träningsprogram som behandlar motoriska symtom hos personer med Parkinsons sjukdom och inget som visat sig vara kostnadseffektivt.
Tack vare sin beprövade effektivitet och kostnadseffektivitet har detta träningsprogram potential att nå en bredare publik och implementeras fullt i klinisk verksamhet .

Någon att prata med

Våra diagnosstödjare vet hur det är att leva med neurologisk diagnos.

Ring eller mejla