Förmaksflimmer är en riskfaktor för stroke. Tecknad bild på hjärta.

Allt färre drabbas av stroke

Antalet fall av stroke har minskat kraftigt under de senaste åtta åren. Det visar nya siffror från kvalitetsregistret Riksstroke. Slutsatsen är att de förebyggande åtgärder man använder har blivit bättre men också att vårdprocessen att snabbt få igång hela behandlingen har förbättrats.

Antalet fall av stroke har fortsatt att minska och förra året insjuknade nästan 600 färre personer jämfört med året innan. Över de senaste åtta åren har vart sjätte strokefall kunnat förhindras. Det visar nya siffror från kvalitetsregistret Riksstroke. Och att färre drabbas betyder också mycket för både sjukvården och de anhöriga, säger professor Bo Norrving, chef för Riksstroke till Sveriges Radio.

Slutsatsen i Riksstroke är att de förebyggande åtgärder man använder har blivit bättre. Det handlar bland annat om hur man upptäcker och tar hand om människor med förmaksflimmer, som är en riskfaktor för stroke.

En annan orsak är att fler personer undersöks efter att de haft så kallade TIA-attacker – kortvariga strokesymptom när en liten propp orsakar tillfällig syrebrist i hjärnan. TIA-attacker ökar risken att man drabbas av en stroke under den närmsta tiden efteråt.

Vårdprocessen att snabbt få igång hela behandlingen är mycket viktig men också rehabiliteringen kan vara avgörande för hur det går.