Det rådde en positiv och kreativ stämning under webbutbildningen i Örebro för 15 webbredaktörer och webbskribenter från Neuros föreningsliv runt om i landet. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuro

Webbredaktörer i Neuros föreningsliv fortbildas i webbpublicering

För att föreningarna i Neuro runt om i landet bättre ska nå ut till medlemmarna och allmänheten i framtiden, håller personal från Neuros förbundskansli två fortbildningar 2019. I dagarna sker det i Örebro för ett 15-tal webbansvariga och den 20-21 september hålls tvådagarsfortbildningen i Kista norr och Stockholm.

Det råder tystnad och febril aktivitet i kurslokalen på Scandic i södra delen av Örebro. Kursdeltagarna har nyss fått en genomgång i det nya webbverktygets grunder av kursledaren Ingela Wettergrund, webbansvarig på Neuros kommunikationsenhet.

Det handlar om hur man skapar en webbnyhet genom att skriva texter i olika fält på skärmen och hur man laddar upp bilder på rätt sätt och i rätt format. Det gäller att hålla tungan rätt i mun och klicka på rätt symboler och texter. Något som inte är självklart när man kan ha motoriska och sensoriska problem i samband med neurologisk diagnos.

Kör fast och hjälps vidare

Ganska snart börjar en efter en av Fokuserade på att lära sig mer om webbpubliceringens ädla konst. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMediakursdeltagarna köra fast eller behöver ställa frågor. Därför finns också Ingelas kollega Helene Landersten från förbundskansliet på plats för att hjälpa deltagarna vidare. Dessutom är ytterligare en resurs tillgänglig för kursdeltagarna i form av frilansjournalisten Jill Eriksson. Hon är behärskar webbarbete väl och det tycks sannerligen behövas tre lärarresurser, eftersom alla 15 kursdeltagarna måste få likvärdig hjälp och inte fastna i onödan. Målet är att alla ska komma vidare och lära sig grunden i webbverktyget och klara sig på egen hand vid hemkomsten.

 

Nya webbsidan anpassar sig

Neuro gjorde om sin webbplattform för ett drygt år sedan. Därmed blev den också betydligt mer användarvänlig för den allt större gruppen av befolkningen som använder smartphones och läsplattor. Neuros webbsida anpassar sig nu till den dator, läsplatta eller smarta telefon som webbsidan visas på.

Med den nya webbplattformen www.neuro.se lanserades också ett nytt webbverktyg för att publicera innehåll i form av text och bild. Det finns också särskilda klickbara genvägar på webbsidorna, för att visa videor på Youtube och webbradio-ljudfiler på Neuropodden. Umbraco heter det nya webbverktyget och det är i det som Neuros föreningar nu utbildas och fortbildas.


Stora möjligheter men svagt medlemsgensvar

Lars Hultman är på plats för Neuro Kronobergs räkning och ska förkovra sig ytterligare i det nya webbverktyget. Nyligen har verktyget fått fler funktioner och möjligheter för Neuroföreningarna att nå ut med in formation och nyheter. Han ser fram emot att få fortsätta med webbarbetet:
- Jag blev mer eller mindre inkastad i vårt webbarbete för ett och ett halvt år sedan, men det är ett intressant och roligt uppdrag.

- Webbsidan betyder ganska mycket när det gäller möjligheterna för vår förening att marknadsföra vår verksamhet. Däremot är tyvärr gensvaret från våra medlemmar ganska svagt, tycker Lars och berättar att föreningen gjorde en enkätundersökning och bad medlemmarna tycka till om den nya hemsidan.
- Men det blev ett dåligt gensvar och väldigt få brydde sig om att svara, säger han. Därmed fick de inte in värdefull information om de gör rätt saker på webben.

Använder Facebook som annonsering till webben

Neuro Kronoberg har också en Facebooksida, där de publicerar information inför olika samlingar och event.

- Facebook är väldigt smidigt och man får enkelt och snabbt ut kortfattad information. Där emot är Facebook flyktig information och inte alls bra för större material i text och bild. Och det är väldigt svårt att hitta information på Facebook som har publicerats tidigare, tycker Lars och fortsätter:

- För det större informationsmaterialet är däremot vår hemsida bra. Sedan använder vi Facebook som annonsyta och göra blänkare som länkar vidare till det utförliga materialet på hemsidan, säger webbredaktören Lars Hultman i Småland.

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Neuro finns i hela landet

I samband med beskedet om en neurologisk diagnos eller skada tar livet ofta en ny vändning. Massor av frågor behöver få svar och en ny livssituation kan behöva hanteras. Att då få kontakt med personer som har egna, liknande erfarenheter kan för många vara särskilt givande och utvecklande.

Hitta din förening

Gå med i Neuroförbundet

För bara 32 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!