Välkommen till Neuro Kronoberg

Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi.
Vårt mål är ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma
rättigheter och möjligheter som alla andra.

Neuroförbundet omfattar flera olika diagnoser, skador och symptom

- Amyotrofisk lateral skleros ALS
- Ataxier
- Cerebral pares CP
- Epilepsi
- Huntingtons sjukdom
- Inkontinens
- Multipel skleros MS
- Myastenia gravis MG
-
Narkolepsi
-
Lösningsmedelsskador
- Neuromuskulära sjukdomar NMD
- Parkinsons sjukdom
- Polyneuropati
- Ryggmärgsskada
- Segmentell rörelsesmärta SRS
-
Skolios

Att leva med neurologiska diagnoser, skador och symtom

Vi vill göra livet lättare för alla med en neurologisk diagnos. Vi vill ha ett samhälle där människor
med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra.

Neuroförbundet har redan cirka 13 000 medlemmar över hela landet och vi växer med varje medlem.
Både personer som själva har diagnos och närstående eller de som bara tycker att vi står/kämpar för
en bra sak är välkomna som medlemmar i förbundet.
Neurologiska sjukdomar syns inte alltid. Men de finns.

Vad gör Neuro Kronoberg?

Vi ordnar flera olika aktiviteter om året. Vi har bland annat lunchträffar i Växjö och Ljungby, vi har olika dagträffar,
diverse fester, resor, bad i varmbassäng i Växjö och Ljungby och andra trevliga tillställningar. Våra aktiviteter är till
för både drabbade och anhöriga. På hösten har vi en familjehelg i Valjeviken som är riktigt uppskattad.

  Medlemsträff på Vallhagen (där kontoret låg till 2021) 
  Väntan på flottutflykt i Valjeviken

Utöver våra sociala medlemsaktiviteter så deltar vi på flera utställningar varje år där vi skapar tillfällen för möten med
gamla och nya medlemmar. Vi har ävenmöjlighet att sprida information om våra diagnoser och om vår verksamhet.
Vi anser också att det är viktigt med information och till viss del utbildning, därför ordnar vi föreläsningar med olika teman,
här tar vi gärna hjälp av medlemmarnas önskemål när vi bokar in föreläsare.

 Föreläsning om E-hälsa

Vi arbetar även mycket med påverkansarbete och deltar i flera samhällsforum och samhällsråd där vi ges möjlighet att
påverka, hjälpa och stötta olika enheter inför beslut som skulle kunna påverka våra medlemmar.

Ett medlemskap som ger dig flera förmåner

Neuro på nationell nivå

  • Diagnosinformation, kurser och seminarier
  • Medlemstidning och e-nyhetsbrev
  • Personlig rådgivning om diagnoser och symtom från vårt diagnosstöd
  • Juridisk rådgivning av våra rättsombud

Neuro Kronoberg

  • Vi ordnar olika tematräffar
  • Vi erbjuder självträning i varmbassäng
  • Som medlem i Parasportförbundet erbjuder vi självträning i rullegrupp
  • Vi försöker värna om våra medlemmars rättigheter och behov genom att delta på
    möten och forum i samarbete med olika samhällsorganisationer

Kontaktinformation finns på hemsidans första sida