Två av tre med stroke - missnöjda med sin rehabilitering

Strokepatienter vill mer. Tydligare information och bättre rehabilitering, det är vad Neuros medlemmar med stroke önskar sig.

Tre av fyra som har stroke säger att de inte fått tillräcklig information om rehabilitering från personal inom vården. Det kanske inte är så konstigt om man beaktar att knappt 16 procent har en individuell plan för sin rehabilitering. Det är säkert en orsak till att 66 procent (2 av 3) är missnöjda med hur deras situation avseende rehabilitering är. Källa: Neuros medlemsundersökning februari 2018.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har den som är i behov av rehabilitering rätt till en individuell plan men landsting och regioner har inte kunnat organisera hur detta ska ske och vem som ska ansvara och utforma den samt hur den ska följas upp. Detta leder till ökade samhällskostnader totalt och är många gånger förödande för den enskilde.

Neuro ger råd och stöd

Det här är några av skälen till att Neuro finns med på Stroketeamkongressen i Stockholm denna vecka, 13 - 14 september.

Är du själv vårdpersonal? Ska du dit? Passa på att besöka vår monter för att diskutera rehabilitering och andra frågor om hur det är att leva med stroke. Vi berättar om hur Neuro kan göra livet lättare för dig och dina patienter genom råd och stöd i en ny livssituation.

Någon att prata med

Våra diagnosstödjare vet hur det är att leva med neurologisk diagnos.

Ring eller mejla

Vill du veta mer?

För dig som är medlem i Neuroförbundet, har angett din mejladress och en eller flera intressediagnoser.

NEURO diagnosnytt stroke