Neuros förbundskongress 2021

Förbundsstyrelsen har beslutat att kongressen kommer öppnas redan den 21 augusti för att ge deltagarna gott om tid för diskussioner via olika påverkanstorg. Därefter kommer val och slutliga omröstningar ske den 10-12 september som planerat sedan tidigare.

Hela förbundskongressen kommer att genomföras digitalt. Redan från början av juni kommer anmälda ombud få möjlighet att i lugn och ro testa det det digitala kongressverktyget. Detta för att alla ombud ska kunna känna sig trygga med de tekniska lösningarna och hur man begär ordet, lämnar yrkanden och röstar.