Neuros integritetspolicy

För att kommunicera med våra medlemmar och givare sparar vi olika sammanhang namn- och adressuppgifter. Vi månar alltid om din integritet. I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

I korthet

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. I normalfallet handlar det om namn, adress- och kontaktuppgifter, men det kan även vara andra uppgifter och även bilder.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Neuroförbundet, (organisationsnummer: 802002-3605), med adress:

Box 490 84,
100 28 Stockholm

är personuppgiftsansvarig för föreningens behandling av personuppgifter.

Vad gör jag om jag har frågor eller synpunkter

Kontakta oss om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, vill veta vilka uppgifter vi har lagrade om dig, om du önskar något ändrat eller raderat:
E-post: info@neuro.se
Telefon 08-677 70 10
Post:
Neuro
Box 4023, Vegagatan 5
172 34 Sundbyberg

Om du anser att vi brister i vår hantering av personuppgifter kan du även kontakta Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet: 

Innehållsansvarig: Kristina Niemi