2023 Års Neuroprofil

Årets Neuroprofil är en person, ett team eller en grupp som genom sitt arbete ideellt eller professionellt gjort neurologin och/eller de neurologiska diagnoserna synliga för en större allmänhet.

Med Årets Neuroprofil vill Neuro lyfta de goda exemplen. De personer eller grupper som gjort det där lilla extra för personer med neurologisk diagnos.

Årets Neuroprofil har till exempel

  • ökat kunskapen om en eller flera neurologiska diagnoser,
  • förmått beslutsfattarna att förbättra vardagen för personer med neurologisk diagnos,
  • genom sin forskning gjort en viktig insats för en eller flera neurologiska diagnoser
  • eller helt enkelt varit ett extra gott stöd för medlemmar i Neuro.

Nomineringen

Nomineringen av kandidater till att bli Årets Neuroprofil var öppen från mitten av januari till slutet av februari.

Vem får motta utmärkelsen kommer avgöras av en namnkunnig jury, där "medlemmens röst" blir en i juryn. Röstningslänken har skickats ut per mejl till alla medlemmar med en fungerande mejladress registrerad och länken är öppen fram till söndag den 23 april 2023.

 

Årets Neuroprofil 2023

Anders Svenningsson blev Årets Neuroprofil 2023 och det tillkännagavs den 10 maj, under Neurologiveckan i Uppsala. Juryn kunde konstatera att många värdiga kandidater blivit nominerade till utmärkelsen och valde därför att även dela ut ett hedersomnämnande, till Malin Holmlund, Fröken MS.

Innehållsansvarig: Mattias Nordgren