Socialstyrelsen har samlat olika utbildningar, material och vägledning i arbetet med att förhindra smittspridning av covid-19.

Utbildningarna är digitala och riktar sig till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i såväl kommunala som privata verksamheter.

Introduktionspaketet består av en utbildning i två delar där Socialstyrelsen tagit fram del ett och Ersta Sköndal Bräcke högskola tagit fram del två.

Karolinska Institutet har tagit fram e-utbildningar med fokus på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.

Bra att känna till även för dig som möter personal i olika vårdande situationer.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida där länkar till utbildningarna finns.