MSIF (Multiple Sclerosis International Federation) har tagit ett globalt initiativ till behovet att samla in och dela information om covid-19 och MS mellan olika länder. Syftet är att kunna ta beslut om den kliniska hanteringen av multipel skleros (MS) under pandemin och för att får fram underlag till framtida forskning.

Sverige är delaktig i detta globala initiativ via svenska MS-registret som kommer samla in och bidra med avidentifierad information som gäller svenska MS-patienter med covid-19.

Svenska MS-registret inför en covid-19-modul som ska fyllas i av MS-läkare för de covid-19-drabbade MS-patienter som de har kontakt med. Det finns cirka 20 000 MS-patienter i det svenska MS-registret.