Är du en anhörig eller närstående medlem i Neuro?

Har du en berättelse om anhörigskap du vill dela med oss?

Skriv och berätta på anhorig@neuro.se