Om fritidsbåtar som också passar rullstolsburna skrev min man och jag redan 2014 ett blogginlägg som jag nu uppdaterat. De flesta av dessa båtar är av aluminium, men jag hittade en i plast som har fällbar ramp och inte är fullt så dyr.

Jag har också skrivit lite om Handicat, Skota Hem och SFFF. Handikat och Skota Hem bedriver seglingsverksamhet för personer med olika former av funktionsnedsättning. SFFF (Sveriges Funktionshindrades Frilufts & Fiskeförening) erbjuder dig som rörelsehindrad eller funktionsnedsatt olika typer av friluftsaktiviteter med bas i Naturreservat Tranvik, Norrtälje.

Sen har jag också med en litteraturlista som handlar om båtar.

Se: https://handikapptips.wordpress.com/2014/11/05/fritidsbatar-som-aven-passar-rullstolsburna/

Senast redigerad 21 juni 2020