Enkät om sexuell hälsa hos personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom

Delta i undersökningen genom att besvara enkäten från RFSU och Funktionsrätt Sverige (där Neuro är medlemmar). Enkäten handlar om din upplevelse av din sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

Inga frågor i enkäten kräver att du lämnar några detaljer om dina sexuella erfarenheter. Välj ett tillfälle då du känner dig bekväm att besvara frågorna i lugn och ro.

Du kan avsluta ditt deltagande i undersökningen när som helst under enkäten och dina svar är helt anonyma, det vill säga att de inte kan kopplas till dig som person. Enkäten tar ungefär 15 minuter att besvara. 28 februari är sista dagen det går att svara på enkäten.

Länk till till enkäten

Senast redigerad 10 februari 2021