Nu när covid-19-pandemin sprider sig över hela världen ökar efterfråga på information om effekterna av viruset för personer med neurologiska sjukdomar i olika länder. Inom Svenska Neuroregister pågår arbete för att snabbt kunna få en uppfattning om utvecklingen och eventuella risker för de olika patientgrupperna.

Sverige är delaktig i ett globalt initiativ från MSIF (Multiple Sclerosis International Federation) och kommer via svenska MS-registret samla in och bidra med avidentifierad information som gäller svenska MS-patienter med covid-19.

Svenska Neuroregisters delregister för Parkinsons sjukdom, Motorneuronsjukdom, Myastenia Gravis, inflammatorisk Polyneuropati och Narkolepsi kommer att införa en liknande covid-19-modul som ska fyllas i av läkare för de covid-19-drabbade patienter som de har kontakt med.

Läs mer

Senast redigerad 02 april 2020