En blå häst. Illustration.
Illustration: Pixabay.

Återkommande varje vecka

Poesidag

Herre förbarma dig
och se med särskild ömhet
till dessa personer
som är så väldigt logiska
så väldigt praktiska,
så väldigt realistiska
att de blir irriterade
över att man kan tro på
en blå liten häst.

av Dom Helder Camara