Porträtt på Lise Lidbäck
Neuros ordförande Lise Lidbäck. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Öppet brev till Folkhälsomyndigheten med anledning av Corona/Covid-19 mycket höga risk för samhällsspridning i Sverige

Neuro är en organisation som representerar medlemmar som lever med neurologiska diagnoser såsom MS, ALS, polyneuropati, neuromuskulära sjukdomar, parkinson, stroke med flera. Våra medlemmar lever med kroniska diagnoser som kan påverka deras immunförsvar. De upplever att deras möjligheter att hantera en infektion av Corona/Covid-19 är begränsad eller mycket begränsad.

Många av våra medlemmar är i sin vardag ofta i kontakt med personal inom olika samhällsfunktioner som exempelvis hemtjänst, assistans, färdtjänst samt inom hälso- och sjukvården. Det innebär att våra medlemmar kommer i kontakt med många olika personer för att klara sin vardag. När Sverige nu går in i en ny fas gällande Corona/Covid-19 med en mycket hög risk för samhällsspridning behöver vi råd kring hur vi ska kunna besvara våra medlemmars frågor om:

- våra medlemmar kan kräva att färdtjänsten inte skickar chaufförer som har varit i kontakt med individer som har drabbats av Corona/Covid-19 samt om chauffören och/eller deras anhöriga har varit i länder med risk för samhällsspridning av Corona/Covid-19?

- våra medlemmar kan kräva att hemtjänsten inte skickar hem vårdpersonal som har varit i kontakt med individer som har drabbats av Corona/Covid-19 samt om vårdpersonalen och/eller deras anhöriga har varit i länder med risk för samhällsspridning av Corona/Covid-19?

- våra medlemmar kan kräva att inte komma kontakt med profession inom hälso- och sjukvården som har varit i kontakt med patienter som har drabbats av Corona/Covid-19 samt om medarbetaren och/eller deras anhöriga har varit i länder med risk för samhällsspridning?

Vi ställer dessa frågor eftersom det är omöjligt för våra medlemmar att själva ställa dessa krav på nödvändiga samhällsfunktioner om de inte har Folkhälsomyndigheten bakom sig. Våra medlemmar behöver tydliga direktiv från Folkhälsomyndigheten så att deras nödvändiga samhällsfunktioner, för att kunna hantera sin vardag, tar sitt ansvar i vårt gemensamma arbete att minimera möjlig smittspridning.

Vi ser fram emot en snabb återkoppling så vi kan informera våra medlemmar om vilket stöd de har från Folkhälsomyndigheten att hantera sin vardag i den nya fasen med mycket hög risk för samhällsspridning av Corona/Covid-19 som Sverige nu befinner sig i.

Med vänliga hälsningar
Lise Lidbäck
Förbundsordförande Neuro