Ett schackbräde. Foto.
Bildtext här. Foto: Pixabay.

Frivillig rubrik

Kort sammanfattning. Vad det handlar om.

Stadgar för Neuroförbundets föreningar säger att årsmöte ska genomföras innan mars månads utgång. Med anledning av det pågående Corona-utbrottet ser förbundet att det finns anledning att vidta extraordinära åtgärder.

Mellanrubriker 

Det är upp till varje förening att själv avgöra lämpliga åtgärder men Neuroförbundet ser följande åtgärder som möjliga och vill dela med sig av dem till föreningarna som stöd:

  1. Genomföra årsmöte men inte i fysisk form. Exempelvis kan årsmöte hållas via telefonmöte. Det finns gratistjänster för detta, exempel telefonkonferens.se eller Microsoft Teams. Annars kan man hålla mejlmöten, dvs frågorna mejlas ut och alla får svara inom ett visst datum och klockslag exempelvis, men det innebär vissa utmaningar bland annat möjligheterna att ha diskussion kring vissa frågor.
  2. Skjuta på årsmötet till lite längre fram i vår, det vill säga efter den sista mars.