Styrelse

Styrelsen som valdes vid ombudsmötet 2021.

Ordf     Christina Tapper 072-2240999

Sekr     Jan-Olov Waara

Kassör Elsi-Marie Andreasson

Vice Ordf Anna Bärneskär

Ledamot Tina Sunderman

Ledamot Camilla Bohm Coleman

Ledamot Yvonne Waara

Ledamot Karin Johansson