Protokoll 191216

Närvarande: Peder Westerberg, Anders Jonsson, Mari Johansson, Agneta Frimodig, Stellan Berg-lund, Karin Nilsson, Nina Strandgren, Marianne Sandström, Birgitta Boström,
Gunilla Janzén.

1. Mötet öppnas
Telefonkontakter med styrelsens medlemmar, som inte fanns med vid AU-möte 191211

2. Val av justeringspersoner
Beslut: Marianne Sandström, Karin Nilsson

3. Opinionsarbete Hälsa för alla även för personer med neurologisk sjukdom/diagnos
Beslut: Styrelsen för NEURO-AC beslutar att ingå partnerskap med L&s-gruppen AB org. nr 556880-0501 i projektet ”Hälsa för alla”

Gunilla Janzén
Mötesordförande o sekreterare

Marianne Sandström
Justeringsperson

Karin Nilsson
Justeringsperson