Information om rättigheter den 9 februari

Vilka lagar har jag nytta av om jag eller en familjemedlem lever med en neurologisk funktionsnedsättning? Information om rättigheter av Magnus Andersson, koordinator för Neuros juridiska rådgivning

Information om rättigheter den 9/2
Vilka lagar har jag nytta av om jag eller en familjemedlem lever med neurologisk funktionsnedsättning? Hur ansöker jag? Om jag inte är nöjd med ett beslut, vad gör jag?
Magnus Andersson, koordinator för Neuros juridiska rådgivning, informerar om olika lagar som berör personer med funktionsnedsättning.

Lagar som kommer att beröras är bl.a. LSS, socialtjänstlagen, merkostnadsersättning, sjukpenning, bostadsanpassning och färdtjänst. Magnus ger även tips angående överklagande av beslut kring dessa lagar.

Dag och tid: söndag 9 feb 13.30-16.30 – fikapaus 14.30
Plats: Kungsgatan 62, lokal Storan, 5 tr, Uppsala
Anmälan: till Alf Willén senast 31/1, e-post: alf.willen@telia.com mob. 073-421 46 96. Liten avgift för icke medlemmar. Man kan söka medlemskap på plats.