Bild: Tammy Duggan-Herd, Pixabay.com.

Medlemsträff om ny teknik måndag 24 feb 2020

Alla kan lära sig använda ny teknik! Ungdomar från föreningen ULVIS berättar om hur de lär vuxna grunderna inom dator, mobil och internet.

Medlemsträff med gäster från den ideella föreningen ULVIS – Unga Lär Vuxna Internet på deras eget Språk. Ungdomarna berättar om hur de lär vuxna grunderna inom dator, mobil och internet utifrån deltagarnas behov och förmåga.

Tid: kl. 16.00-18.30

Plats: OBS! Den här måndagen träffas vi i "Storan" på Kungsgatan 62, 5 tr (Om du kommer från centrum: ta första infarten till vänster efter korsningen Kungsgatan-Strandbodgatan)

Kom som du är, vi bjuder på fika.

Varmt välkommen!