en vit kaffekopp med svart kaffe på bordskiva av trä
Fikapaus!

Vårt kansli

Vi fyra som är anställda på kansliet jobbar för alla medlemmar i hela regionen.

Kanslist, Ann-Cristin Broberg - ann-cristin.broberg@neuro.se 
Ann-Cristins arbetsuppgifter är främst reception och er kontaktperson när det gäller frågor om medlemsregistret. Ann-Cristin är också väl insatt i våra aktiviteter, så kontakta henne gärna även i sådana frågor.

Aktivitetsansvarig / Intressepolitisk handläggare, Magnus Andersson - magnus.andersson@neuro.se
Magnus ansvarar för aktiviteter som anordnas på kansliet såsom temaföreläsningar, diagnosträffar, kamratträffar med mera för medlemmar i Neuro Stockholm och Neuro Stockholms regionförbund. Kontakta Magnus om du är intresserad av någon av våra aktiviteter eller har ett förslag på en aktivitet för våra medlemmar. 

Intressepolitisk handläggare, Sven Arnehed - sven.arnehed@neuro.se
Svens arbetsuppgifter är främst att bevaka intressepolitiska frågor i Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting). Regionfrågor rör framför allt vård, rehabilitering och allmänna kommunikation med färdtjänst.

Kommunikatör / Intressepolitisk handläggare Stockholm, Tomas Rodriguez Hedling - tomas.rodriguez-hedling@neuro.se
Tomas arbetsuppgifter är kommunikatörens då han ansvarar för webbsida, nyhetsbrev och sociala medier, han är också redaktör för vår medlemstidning. Som handläggare är hans arbetsuppgift att bevaka intressepolitiska frågor på kommunal nivå samt ge råd och stöd till medlemmar och närstående.