Vårt kansli

Vi är få som jobbar på kansliet och vi är ofta på möten utanför kansliet,
så får du inte svar, skicka ett e-mail istället!

Besöks- och postadress: Fatbursgatan 19, 118 28 Stockholm

Telefonnummer: 08 - 720 29 40

E-postadress: stockholm@neuro.se