Bild av Gerd Altmann från Pixabay

Styrelse 2021

Vid årsmötet den 20 mars 2021 valdes ny styrelse för kommande verksamhetsperiod.

Du är alltid välkommen att kontakta föreningen eller någon av kontaktpersonerna med dina frågor och synpunkter.

Ordförande
Christina Brännström

Vice ordförande
Hans Richter

Sekreterare
Liselott Appelqvist

Kassör
Annika Skönstrand

Ledamöter
Yvonne Andersson Werne
Leif Hammarbäck
Ann-Christin Johansson
Nicklas Kleman
Maria Mignell
Anette Norlund