Styrelsen 2021

Neuro Piteå-Älvdals styrelse, vald vid årsmötet 2021.

  • Ordförande: Maria Eriksdotter
  • Vice ordförande: Lena Johansson
  • Sekreterare: AnnSofie Lindberg (anställd, adjungerad)
  • Kassör: Mats Vikgren
  • Ledamot Jeanette Johansson, Studieorganisatör 
  • Ledamot: Susanne Isacson, kontaktperson behovsbadet på Piteå Sjukhus  
  • Ledamot: Thomas Hedlund, representant för Neuro Piteå Älvdal i KTR - kommunala tillgänglighetsrådet 
  • Ledamot: Mats Vikman
  • Ledamot: Stefan Gustafsson, kontaktperson för MMT-träningen Piteå Sjukhus 
  • Ledamot: Carina Nordkvist