Flera händer som möts, i olika färg. Illustration.

Nynäs slott med utomhusguidning

Måndag den 8:e aug. kl. 11.00

Anmälan till Bo Eriksson senast 3:e aug.

Tel. 070-4991765
mejl: bo.x1.eriksson@gmail.com