Om Neuro Östhammar

Vår verksamhet

Vi hävdar med bestämdhet att alla människor har lika värde. Den som har en funktionsnedsättning eller är sjuk är lika värdefull i den mänskliga gemenskapen som den friske med alla funktioner i behåll. Varje människas liv är värt att leva och bevara. Men att värna livet innebär inte bara överlevnad utan också rätten till ett gott liv.

Vår verksamhet riktar sig till medlemmar i Östhammars kommun och deras närstående.

Vi bygger vår verksamhet på tre hörnstenar:

  • Som kamratorganisation. Vi ser till att våra medlemmar kan träffas under trevliga former.
  • Som råd- stöd- & serviceorganisation. Vi ger råd och stöd till alla medlemmar och närstående som så önskar t ex samhällets stöd och hur man ansöker om dessa.
    Vi anordnar kurser (ofta och gärna samverkar vi med Studieförbundet Vuxenskolan i Östhammar), utflykter m m som är utformade för våra medlemmar.
    Medlemmar med egen diagnos kan träffas för att prata om sin situation och delge sina erfarenheter. Riksförbundet har en "Rättsombudsverksamhet" som vi kan ta hjälp av.
  • Som intresseorganisation. Vi utövar påverkan på politiker och andra beslutsfattare för att samhället ska utvecklas till "Ett samhälle för alla".

I samarbete med: