Julhälsning från Östhammar

JULHÄLSNING
2022 var året då Neuro Östhammar åter kunde genomföra aktiviteter fullt ut.
Vi tänker särskilt på att vi genomfört fyra bussresor: Stockholm och Vasamuseet, Jularbomuseet i Rasten, Enköpings parker, Nostalgimuseet och Tobo glasbruk.
Det är också särskilt glädjande att vi kommit igång med Rehab.träning i hyrd lokal hos Roslagens Träningsverk där vi träffas en gång i veckan och tränar bl.a pinngympa och inomhusboccia. Här finns också en Motomed för träning. Vi har nyligen köpt in utrustning och hoppas att många fler vill vara med, för här finns gott om plats och vi har trevlig när vi tränar. Inom föreningen har vi även en Motomed för utlåning.

Bland våra andra aktiviteter kan nämnas Medicinsk Yoga och här kan vi bli fler, det finns lediga platser. Vi startar 16 januari i Vuxenskolans lokal måndagar kl. 16-17. Om du är intresserad hör av dig snarast till Siw tel. 076-039 29 52.
Årets första medlemsträff blir den 10 januari kl 10-12 i Vinkelboda. Då ska vi pyssla och spela spel.

Vi har haft en sångcirkel och spelar boule en gång i veckan när vädret tillåter. Under sommaren genomfördes grillkväll på Sjötorget, Neuropromenaden och Neuro-dagen. Året avslutades den 16 december med grötfest i Vinkelboda.

Mycket glädjande är att medlemsantalet har ökat till i nuläget 92 personer. Vi har även planerat 30-årsjubileum med middag och dans i januari 2023 (se tidigare utskick).
Styrelsen har även haft träffar med övriga lokalföreningarnas styrelser i länet för att se vad vi kan samarbeta kring.

För de som har digitala möjligheter kan vi rekommendera att ni besöker vår hemsida för att hitta alla våra aktiviteter, www.neuro.se/osthammar.

Med dessa ord vill vi önska alla våra medlemmar
EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!
Styrelsen Neuro Östhammar

Klicka på länken här nedan för utskrift av dokumentet.