Information om rättigheter, Östhammar 9 april 2019

Magnus Andersson, koordinator för Neuroförbundets juridiska rådgivning, informerar om olika lagar som berör personer med funktionsnedsättning.

Vilka lagar har jag nytta av om jag eller en familjemedlem lever
med neurologisk funktionsnedsättning? Hur ansöker jag?
Om jag inte är nöjd med ett beslut, vad gör jag?

Magnus Andersson, koordinator för Neuroförbundets
juridiska rådgivning, informerar om olika lagar som berör
personer med funktionsnedsättning.

Lagar som kommer att beröras är bl a LSS, socialtjänstlagen, merkostnadsersättning, sjukpenning, bostadsanpassning och färdtjänst.
Magnus ger även tips angående överklagande av beslut kring dessa lagar.

Datum: Tisdag 9 april kl 13.00 – 16.00
Fika kl. 14.15

Plats: Svenska kyrkans församlingshem, Drottninggatan 17, Östhammar

Anmälan: Senast den 3 april till osthammar@neuro.se
eller telefon till Tony Naeslund 076-140 60 41

Medlemmar i Neuro - fritt inträde
Övriga 50 kr, betalas kontant på plats alt med swish