Gör en "Neuroklassiker" i Östhammar

Gör en "Neuroklassiker": delta i fyra aktiviteter i Östhammar och premieras på årsmötet. Du kan t.ex. gå Hälsans stig, delta i pinngympa, gå på något medlemsmöte, Neurodagen osv. Vi hoppas att många vill delta i detta och ta gärna kontakt med en kamrat om du vill ha sällskap.