Styrelsen 2023

Styrelsen vald vid årsmötet 2023

Ordförande          Börje Larsson, e-post: borje,jarna@jarna.st

Vice ordförande   Anna Sturland

Sekreterare          Air Sundström

Kassör                  Gunilla Larsson

Ledamot               Monica Ravelius

Ledamot               Sonny Sandström