Röd vallmo
Höst

Endast 22 % får professionell rehabilitering i Norrbotten

Över 500 000 personer har en neurologisk diagnos. För det flesta är rehabilitering och vuxenhabilitering nödvändigt för att kunna arbeta, ta hand om familjen samt delta i samhället.

I Neuroförbundet senaste Neurorapport om rehabilitering ser vi att resurserna inom rehabiliteringen minskar och att allt större ansvar för rehabiliteringen flyttas över till patienterna. Något som sker samtidigt som fler upplever att de inte får tillräcklig information om rehabilitering, från cirka hälften år 2006 till en tredjedel i år. Ökning med 20 %. Utvecklingen är tydligt, fler personer med neurologisk diagnos ska hantera rehabilitering på egen hand. Här i Norrbotten landsting får endast 22 % professionell hjälp av fysioterapeut jämfört med 31 % på nationell nivå.

Ordförande Lise Lidbäck

- Tillsammans måste vi nu vända utvecklingen. I Neuroförbundets Neurorapporten finns förslag på förbättrad rehabilitering. Norrbotten landsting kan börja arbeta aktivt för att alla som har behov av rehabilitering får en individuell rehabiliteringsplan. Att öka siffran i Norrbotten landsting från 21 % till 100 %, säger Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuroförbundet.

- Även regeringen måste bidra till att vända utvecklingen inom rehabilitering. Hälso- och sjukvårdsministern, Gabriel Wikström, måste tillsätta en rehabiliteringsutredning. säger Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuroförbundet.

Det har skett dramatiska förändringar de senaste åren inom rehabiliteringen för personer med neurologisk diagnos. Av Neuroförbundets medlemmar som hade rehabilitering år 2006 var det en 28 % som var hänvisade till att sköta sin träning själv. Nu är siffran uppe i 57 %. I Norrbotten landsting är det 64 %.

- Ingen ska behöva uppleva, som en av Neuroförbundets medlemmar, utrycker det i Neurorapporten rehabilitering, "min vårdcentralsdoktor tycker att jag har alla krav som ställs, sökt två gånger och fått svar att det inte finns ekonomiska resurser för mitt behov". Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuroförbundet.