Två som håller varandra i händerna. De har varsitt armband på sig med texten

Valberedningen önskar förslag

 

Vi i valberedningen söker medlemmar som vill vara med i styrelsen, gärna utanför Hässleholms kommun, för att lättare kunna bredda föreningens verksamhet ute i det stora upptagningsområdet.

Vi behöver förslag på namn senast den 22 februari.

Man kan säga att 2 styrelseposter blir lediga:
En person avgår efter många trogna år i Neuro nordöstra Skåne
och på grund av sjukdomen måste en person avgå från Neuro Skånes
regionförbund och platsen bör ersättas.

Om du inte har fått medlemsmejlet om detta, så skriv till no-skane@neuro.se
för att få direktnummer till de som ingår i valberedningen.