Förenings kick off 2022

Årets kick off var tänkt att hållas söndagen den 30:e januari, men på grund av pågående pandemi blir denna årliga träff för nya och gamla medlemmar framskjutet tills läget har lugnat sig mer. 

 

Vi hoppas kunna vara igång med vår vanliga verksamhet i samband med årsmötet i februari.