Stockholmsresan är inställd

Redan innan pandemin slog till hade föreningen börjat planera för en resa upp till Mättinge i Stockholm , men den fick ju ställas in på grund av pandemiläget.

Så i år 2022 när läget lugnat ner sig hade resekommitén börjat planera för resan i augusti, men så blir det inte: 

Stockholmsresan är inställd

"Detta medför att denna resa inte kommer att genomföras. 

Anledningen till detta är i första hand, för litet intresse av att följa med. Knappt hälften av det antal som behövdes, för att genomföra resan har anmält sitt intresse för resan. 
Det visade sig dessutom att kostnaden skulle öka med minst 600 kronor/person. 

Styrelsen tog ställning till detta underlag, på styrelsemötet den 21/3 2022 och fann då att det inte går att genomföra resan. 
Resekommitén uppmanar nu medlemmar att ta del av de utflykter och resor som kommer att presenteras framöver. Om inte, har resekommitén ingen funktion och kan kommas lägga ner."

// Ronny från styrelsen