Brukarråd i Örebro län

Vi har idag några brukarråd där personer från styrelsen i länet sitter med.

  • Rehabmedicin: Birgitta Lindahl
  • Vuxenhabiliteringen: Mari-Louise Appel
  • Rådet för funktionshinderfrågor, Hjälpmedelscentralen, Färdtjänst: Tomas Ericsson

Har du synpunkter/åsikter som du vill framföra till de kommande mötesdagarna kontakta då länet på e-post orebro-lan@neuro.se eller tel 070-619 57 05

Syftet är att försöka få ett så bra samarbete som möjligt och främja funktionerna till det bästa för personer med funktionsnedsättning.