Styrelsemöte inför årsmötet

Mötet hålls i Falun, Promenaden 29 D eller via Zoom. Start klockan 17:00.