Styrelsemöte 221006

Torsdagen den 6 oktober klockan 18:00 via Zoom