Stolsyoga - Stärker kroppen och lugnar sinnet

Stolsyogan ger dig tekniker till andning/- och avslappningsövningar.
Övningar görs utifrån din egna förmåga. Ledare Anne-Kathrin guidar dig genom varje övning.

Antal deltagare för att kunna starta Stolsyogan skall vara minst 7 och max 15 deltagare.
ABF Södra Östra Dalarna skickar faktura för deltagaravgiften.
Sista anmälningsdag: 9 januari 2023 till telefon 023-220 70.
Välkommen!