Nya nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsen har uppdaterat de nationella riktlinjerna om vissa undersökningar och behandlingar för dig som har MS eller Parkinsons sjukdom. Riktlinjerna gäller sådant som är särskilt viktigt att känna till för de som bestämmer över vården.

I arbetet med uppdateringarna har flera experter från vården och patientföreträdare varit med. Riktlinjerna publicerades 18 november 2022 och ersätter de tidigare riktlinjerna från 2016. Socialstyrelsen ger närmare 100 rekommendationer till hälso- och sjukvården i riktlinjerna. Här är en sammanfattning av några viktiga budskap:

Viktigt med tidig diagnos och utredning
Fler patienter behöver få en diagnos och utredning tidigt, innan sjukdomen har hunnit bli så allvarlig. Du bör få en expertbedömning så snart som möjligt om du har symtom som tyder på MS, eller om någon som undersöker dig upptäcker tecken på MS. Om det visar sig att du har sjukdomen kan du då snabbt få effektiva läkemedel, och mindre funktionsnedsättning i framtiden. Även du som har symtom på Parkinsons sjukdom behöver få en utredning snabbt, för att kunna få rätt behandling.

Du kan behöva träning och stöd från ett team
Du kan behöva rehabilitering med hjälp av ett team om du har MS eller Parkinsons sjukdom, och sjukdomen har påverkat din funktionsförmåga på flera sätt. I teamet samarbetar till exempel läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och dietist. Du kan få till exempel gångträning, sväljträning eller psykologiskt stöd, beroende på vad du har svårt med.

Återkommande undersökning viktigt för bästa behandling
Du som har MS eller Parkinsons sjukdom kan ha symtom som varierar eller förändras över tid. För att behandlingen ska fungera så bra som möjligt behöver du därför regelbundet få träffa en läkare med stor erfarenhet av din sjukdom. Om du är inne i en stabil period kan du i stället ha kontakt med någon annan i teamet, till exempel en sjuksköterska med särskild kompetens på din sjukdom.

Läs mer på Socialstyrelsen.se