Neurorapporten finns nu tillgänglig!

Du kan ladda ner rapporten direkt eller beställa en tryckt rapport.

För att komma till rapporten, tryck på länken nedan:

https://neuro.se/om-oss/saa-tycker-vi/neurorapporten/