Intressant och viktig information!

I samband med World MS Day den 30 maj 2023 uppmärksammar vi dagen med en inspelad föreläsning om spännande forskning hur livsstilen kan påverka förloppet av multipel skleros. Det är en forskningsstudie som Neuroförbundet har gett bidrag till.

https://neuro.se/artiklar/aktiviteter/foerelaesning-om-ms-och-paaverkbara-livsstilsfaktorer/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=F%C3%B6rel%C3%A4sning%2C+yoga+eller+cykling&utm_campaign=diagnosnytt