Vattengympa

Höstens vattengympa börjar måndagen den 28 augusti.

Det blir två grupper på Habo gård i Lomma enligt följande:

måndagar kl 12.00-13.00

måndagar kl 13.00-14.00

Kostnaden är ännu inte bestämd.

Intresserad av att veta mer och eventuellt anmäla dig?

Hör av dig till kansliet!

Tel 046-15 70 57, e-post: lundabygden@neuro.se