Nätverket Polyneuropati i Skåne

Välkommen till träffar inom nätverket Polyneuropati i Skåne!

Neuro Malmö håller i dessa och platsen är Ängelholmsgatan 6 i Malmö.

Tider:

Onsdagen den 17 maj kl 15.00 - ca 17.00

Onsdagen den 21 juni kl 15.00 - ca 17.00

Eftermiddagskaffe/te med dopp serveras vid båda tillfällena.

Anmäl dig senast dagen innan till Neuro Malmö!

Tel 040-12 59 59, e-post: malmo@neuro.se