Nätverket Polyneuropati i Skåne

Välkommen till träffar inom nätverket Polyneuropati i Skåne!
Neuro Malmö håller i dessa och platsen är Ängelholmsgatan 6 i Malmö.

I gruppen finns medlemmar med polyneuropati, CMT, Guillain Barré och idiopatisk polyneuropati. Man träffas ca 8 gånger/år och samtalar, ger varandra stöd och råd, utbyter erfarenhet av symptom och diagnos, pratar om vård och bemötande mm.

I nuläget är ingen datum för nästa träff bestämd.

Anmäl ditt intresse till Neuro Malmös kansli på 040-12 59 59 eller malmo@neuro.se

Är du intresserad av att vara med i Nätverket polyneuropati i Skåne? Anmäl dig i så fall till Neuro Malmös kansli: malmo@neuro.se eller 04012 59 59