Anhörigträffar

Anette Strandberg, Neuros föreningsutvecklare i södra Sverige, håller i digitala anhörigträffar första torsdagen i månaden.

Nästa träff äger rum den 4 mars kl 19.00-20.30.

För mer information och länk till träffarna, googla på neuro, anhörigträffar.