Vår styrelse

Neuro Kungsbackas styrelse 2024

Ordförande:
Lars Blomqvist
Vice ordförande:
Lena Löfstedt
Kassör:
Ylva Kvillert

Ordinarie ledamot:
Elisabeth Lyckevall 
 
Suppleanter:
Kent Stenhammar

Marika Wallander

 

Valberedning:
Jan Kvillert