Fonder och stipendier

Här lägger vi upp länkar till fonder och stipendier vart efter vi får vetskap om dessa.
Då detta är vidarebefordrade tips tar vi INGET ansvar för reglerna eller strukturerna på de sidor och fonder som föreslås.
Vi hoppas det finns något som är sökbart och passar era sökkriterier,
Lycka till.

Webbkurs i hur man söker bidrag från fonder och stiftelse

Region Stockholm har en kostnadsfri webbkurs i hur man söker bidrag från fonder och stiftelser.
Gå till deras webbsida genom att klicka här.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Bidrag till enskilda personer Stiftelsen beviljar bidrag till personer som har varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. Barn och ungdomar har företräde. Personer med enbart annan funktionsnedsättning är inte berättigade till bidrag. Bidrag lämnas till ändamål som har samband med rörelsenedsättningen och syftar till att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet och därigenom höjer livskvalitén. Bidraget avser inte att täcka den totala kostnaden. Bidrag ges högst tre gånger under en period på fem år. 

Läs mer om villkor och hämta ansökningshandlingar>>

Stifteleansökan.se

På denna sidan är stiftelserna uppdelade efter ändamålet med stipendiet eller bidraget. Ändamålet kan avse forskning, social hjälpverksamhet eller studerande. Vissa stiftelser har flera ändamål. En av fonderna med inriktning på Kronoberg är "Ingrid och Märta Berglövs fond". 

Läs mer om villkor och hämta ansökningshandlingar>>

Stiftelsemedel

Här är en samlingssida för flera olika fonder. En fond som kan passa är "axel och siri serrongs fond".

Bo Lagerqvists stiftelse

Har till ändamål att utöva hjälpverksamhet bland behövande genom att utge bidrag till handikappade personer, företrädesvis personer med födelseskador, bosatta i Kronobergs län, företrädesvis Växjö Kommun, att användas för vård, rehabilitering eller liknande ändamål.

Läs mer och ansök>> 

Arvid och Anna Ahls stiftelse

Arvid och Anna Ahls stiftelse för reumatiker, blinda och synskadade,MS- sjuka och polioskadade personer. Ansök senast 31/3 årligen.
Till Region Kronobergs information om stiftelsen.

Ängårdsstiftelsen

Stiftelsens uppgift är att underlätta för fysiskt funktionsnedsatta människor, särskilt rörelsehindrade, genom att lämna bidrag för studier, arbetsmöjligheter, boendeförhållande och rekreation.
Klicka för mer information.

Stockholms stadsmission

Behöver du råd, stöd eller akut hjälp? Hos oss kan du exempelvis delta i gruppaktiviteter, få stöd i dina kontakter med myndigheter eller lära dig mer om hur det svenska samhället fungerar.
Klicka för mer information.

Johannitorden

Johanniterorden kan bevilja ekonomiskt bistånd till privatpersoner och till organisationer. För Dig som söker information hur man ansöker om medel ur
Johanniterordens fonder finns en sida med blanketter.
Klicka här för mer information.

Svenska Frimurare Orden

Frimurarna delar varje år ut över 45 miljoner kronor till olika ändamål inom forskning, kultur och välgörenhet.
Klicka här för mer information.

Pro Partia

Pro Patrias verksamhet är inriktad på ekonomiskt stöd till barn och ungdomar och deras familjer.
Klicka för mer information.

Svenska kyrkan

Ansökan för 2021 är stängd
Klicka för mer information.

Lions Club

Lions lokala klubbar lämnar bidrag till organisationer och föreningar.
Klicka för mer information.

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Swedish Foundations’ Starting Grant är ett samarbete mellan fem stiftelser som finansierar forskarna i enlighet med sina respektive stadgar och prioriteringar.
Klicka för mer information.

Ragnhild Frykbergs Stiftelse

Ragnhild Frykbergs stiftelses ändamål är att ”främja ungdomars utbildning samt vård av behövande ålderstigna sjuka och lytta, oberoende av ras och kön.”
Klicka för mer information.

Föreningen FVO

Föreningen FVO är en ideell förening som förmedlar bidrag till personer med låg inkomst, företrädesvis till ensamstående föräldrar, långtidssjuka och ålderspensionärer.
Klicka för mer information.

Gertrud och Ivar Philipssons stiftelse

Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse har sedan sin tillkomst 1960, dels lämnat stöd till behövande, dels delat ut stipendier eller på annat sätt stött kunskapsutveckling och vetenskaplig forskning med särskild inriktning mot barn och unga
Klicka för mer information.

Gunvor och Josef Anérs stiftelse

Anérs stiftelse har till uppgift att ”lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning med företräde för humanistiska forskningsgrenar.”
Klicka för mer information.

Stiftelsen Henning & Greta Anderssons minne

Stiftelsen delar ut bidrag till personer, som drabbas av långvariga och svåra sjukdomar eller invaliditet. Bidrag utbetalas för åtgärder för behov orsakade av långa eller svåra sjukdomar.
Klicka för mer information.

Felix Neuberghs Stiftels

Stiftelsen ger bidrag till:
1. I
Sverige boende barns eller ungdoms vård och uppfostran.
2. I Sverige boende ungdoms utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell utbildning.
3. Vård och hjälp till i Sverige boende behövande- åldersstigna, sjuka eller handikappade.
Klicka för mer information.