Nyheter och aktiviteter

 

Alla nyheter

2018-06-18

Styrelsen

Den valda styrelsen består av ordförande Gunilla Ström Ericsson, Gunilla Johansson, Ann Augustsson, Lars Olsson, Mikael Persson, Ann-Charlotte Rydberg och Monica Sääv Andersson med suppleanterna Eva Lundqvist och Britta Sallnäs. Till styrelsen kan också andra adjungeras.

Läs mer
2018-05-14

Träning

Egenträning på Nordic Wellness tisdag f.m. och fredag f.m. företrädesvis. På tisdag, onsdag & torsdag f.m. är det även gruppträning (funktionell träning, yoga och core-träning). Om du har frågor kontakta 010-1555322 alt. karlstad.karolinen@nordicwellness.se

Läs mer
Filipstad - Kil
2018-05-14

Vi efterlyser än en gång kontaktmän till föreningen!

Vi behöver, som vi tidigare har poängterat, kontaktpersoner ute i alla kommuner, som ingår i vår lokalförening,

Läs mer
2018-05-14

Är du intresserad av ridterapi?

Ridterapi tränar stabilitet, styrka, koordination och kroppskännedom.

Läs mer
2018-04-17

Funktionsrätt Värmland

Funktionsrätt Värmland ett av de samarbetsorgan vi ingår i.

Läs mer
2018-04-16

Ledsagarservice

Syftet med ledsagning är att bryta isolering och öka möjligheten till aktiviteter utanför hemmet. Här finner du direktlänkar till kontaktuppgifter i din kommun.

Läs mer
2018-04-16

Insatser

På den här sidan kommer du att finna aktuell samhällsinformation som kan vara till hjälp för dig. Klicka dig vidare på sidorna till din kommun för att hitta rätt kontaktperson.

Läs mer
2018-04-16

LSS-Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Läs mer
2018-04-02

Anhörigstöd

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Här finns vägledning för dig som ska tillämpa bestämmelsen om stöd till anhöriga, 5 kap. 10 § socialtjänstlagen.

Läs mer
2018-04-01

Vårdbidrag

Vårdbidrag är ett stöd för dig som förälder som behöver vårda ett barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Vårdbidrag söker du hos försäkringskassan.

Läs mer